هلمند : ۴ تن عسکر در گرمسیر کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر و عصر روزگذشته در منطقۀ پل رود و خاری ولسوالی گرمسیر، دو تن پهره دار پوسته های دشمن مورد اصابت دراگانوف های مجاهدین قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۷/۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر و عصر روزگذشته در منطقۀ پل رود و خاری ولسوالی گرمسیر، دو تن پهره دار پوسته های دشمن مورد اصابت دراگانوف های مجاهدین قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۷/۵