هلمند : 4 تن عسکر در گرمسیر کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر و عصر روزگذشته در منطقۀ پل رود و خاری ولسوالی گرمسیر، دو تن پهره دار پوسته های دشمن مورد اصابت دراگانوف های مجاهدین قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. 2021/7/5

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر و عصر روزگذشته در منطقۀ پل رود و خاری ولسوالی گرمسیر، دو تن پهره دار پوسته های دشمن مورد اصابت دراگانوف های مجاهدین قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.

2021/7/5