هلمند : 4 تن عسکر در واشیر مورد اصابت قرار گرفتند و یک موتر تخریب گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت 3 بجه، در منطقۀ شیرینک ولسوالی واشیر، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن 4 تن از اجیران کشته و زخمی شده اند. خبرمی افزاید که بامداد امروز نیروهای کمکی دشمن به پوستۀ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت 3 بجه، در منطقۀ شیرینک ولسوالی واشیر، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن 4 تن از اجیران کشته و زخمی شده اند.

خبرمی افزاید که بامداد امروز نیروهای کمکی دشمن به پوستۀ مذکور آمده بودند که یک عراده موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار تاکتیکی قرار گرفته و بطور کامل تخریب شده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند.

2021/5/22