هلمند : ۴ تن از اجیران در گریشک کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۸ صبح، نزدیک بازار ولسوالی گریشک، گزمۀ پیادۀ عساکر اجیر هدف دو انفجار سنگین قرار گرفته است که در اثر آن ۴ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند . ۲۰۱۶/۹/۱

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت ۸ صبح، نزدیک بازار ولسوالی گریشک، گزمۀ پیادۀ عساکر اجیر هدف دو انفجار سنگین قرار گرفته است که در اثر آن ۴ تن از اجیران کشته و زخمی شده اند .

۲۰۱۶/۹/۱