هلمند : ۴ تن از اجیران در نادعلی بقتل رسیدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که گزمۀ پولیس اجیر در منطقۀ سیدآباد ولسوالی نادعلی با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است و درعین حال یک حلقه ماین ضد پرسونل نیز بر آنان انفجار داده شد . در این حمله و انفجار، ۴ تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسیدند . ۲۰۱۶/۵/۱۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که گزمۀ پولیس اجیر در منطقۀ سیدآباد ولسوالی نادعلی با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است و درعین حال یک حلقه ماین ضد پرسونل نیز بر آنان انفجار داده شد .

در این حمله و انفجار، ۴ تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسیدند .

۲۰۱۶/۵/۱۳