هلمند : ۳ پولیس بهمراه سلاح های شان بمجاهدین تسلیم شدند

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت ۸ بجه ، در مربوطات ولسوالی سنگین ، ۳ تن پولیس پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : احمد ولد عبدالواحد : باشندۀ توغی ساروان قلعه بهمراه یک میل پیکا شریف الله ولد […]

گذارش های رسیده از ولایت هلمند حاکی است که دیشب حوالی ساعت ۸ بجه ، در مربوطات ولسوالی سنگین ، ۳ تن پولیس پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

احمد ولد عبدالواحد : باشندۀ توغی ساروان قلعه بهمراه یک میل پیکا

شریف الله ولد عبیدالله  : باشندۀ غلجیان ساروان قلعه بهمراه یک میل پیکا

عبدالأحد ولد سیدمحمد : باشندۀ بلوزو ساروان قلعه بهمراه یک میل پیکا

۲۰۱۶/۴/۱۹