هلمند : ۳ عسکر توسط دراگانوف کشته شدند و یک موتر منفجر گردید

ا زولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه ، در منطقۀ دشت پانکیلی در مربوطات ولسوالی سنگین ، ۳ عسکر اجیر یکی بعد دیگری هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و بهلاکت رسیده اند . پس از این حملۀ نیروهای دشمن بسوی محل در حرکت بودند که یک موتر […]

ا زولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه ، در منطقۀ دشت پانکیلی در مربوطات ولسوالی سنگین ، ۳ عسکر اجیر یکی بعد دیگری هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و بهلاکت رسیده اند .

پس از این حملۀ نیروهای دشمن بسوی محل در حرکت بودند که یک موتر زرهی شان هدف انفجار ماین قرار گرفت و تمام سرنشینان اجیر آن کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۵/۱۰