هلمند : ۳ تن پولیس در باباجی کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ پارچاو از مربوطات باباجی نزدیک شهر لشکرگاه، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر هدف هاوان مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در اثر آن ۳ تن از اجیران جابجا کشته شده اند. ۲۰۱۶/۸/۲۷

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ پارچاو از مربوطات باباجی نزدیک شهر لشکرگاه، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر هدف هاوان مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در اثر آن ۳ تن از اجیران جابجا کشته شده اند.

۲۰۱۶/۸/۲۷