هلمند : ۳ تن پولیس اجیر در لشکرگاه کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی اسعت ۸ بجه ، در منطقۀ مامور آپی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت ، ۳ پولیس ادارۀ اجیر یکی بعد دیگری هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شدند . ۲۰۱۶/۴/۱۲

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی اسعت ۸ بجه ، در منطقۀ مامور آپی شهر لشکرگاه مرکز این ولایت ، ۳ پولیس ادارۀ اجیر یکی بعد دیگری هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و جابجا کشته شدند .

۲۰۱۶/۴/۱۲