هلمند : 3 تن عسکر در گریشک کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 6 بجه، در منطقۀ پمپ حاجی عبدالقیوم میان ولسوالی گریشک و شوراب، 3 تن پهره دار پوستۀ دشمن در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده اند. 2021/5/21

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت 6 بجه، در منطقۀ پمپ حاجی عبدالقیوم میان ولسوالی گریشک و شوراب، 3 تن پهره دار پوستۀ دشمن در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده اند.

2021/5/21