هلمند : ۳ تن عسکر در لشکرگاه بقتل رسیدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر رو زگذشته جوالی ساعت ۱۱:۳۰ بجه، در منطقۀ تورتانک از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، قوای عملیاتی کماندوهای اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات ۳ تن عسکر مورد اصابت قرار گرفته و جابجا کشه شده اند. در این ردگیری به مجاهدین […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر رو زگذشته جوالی ساعت ۱۱:۳۰ بجه، در منطقۀ تورتانک از مربوطات حوزۀ اول شهر لشکرگاه، قوای عملیاتی کماندوهای اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات ۳ تن عسکر مورد اصابت قرار گرفته و جابجا کشه شده اند.

در این ردگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

۲۰۲۱/۷/۱۸