هلمند : 3 تن سنگوری در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در منطقۀ نهرسراج ولسوالی گریشک، 3 تن سنگوری اربکی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.  ۱ لالاجان ولد حاجي خان باشندۀ گریشک  ۲ خان ولد نیک محمد باشندۀ منطقۀ خشک آبه ۳ عیدمحمد ولد علي گوهر باشندۀ آب بازان گریشک افراد مذکور تعهد کرده […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در منطقۀ نهرسراج ولسوالی گریشک، 3 تن سنگوری اربکی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

 ۱ لالاجان ولد حاجي خان باشندۀ گریشک

 ۲ خان ولد نیک محمد باشندۀ منطقۀ خشک آبه

۳ عیدمحمد ولد علي گوهر باشندۀ آب بازان گریشک

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

2021/7/23