هلمند : ۳ تن سنگوری در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در نهرسراج ولسوالی گریشک، ۳ تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ نعمت الله ولد حاجی جان محمد باشندۀ گریشک ۲ محمدولی ولد حاجی میراجان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در نهرسراج ولسوالی گریشک، ۳ تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ نعمت الله ولد حاجی جان محمد باشندۀ گریشک

۲ محمدولی ولد حاجی میراجان باشندۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین

۳ محمدولی ولد عبدالحکیم باشندۀ میان جوی ولسوالی نوزاد

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیربازنخواهند گشت. 

۲۰۲۱/۷/۱۵