هلمند : 3 تن سنگوری در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در نهرسراج ولسوالی گریشک، 3 تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : 1 نعمت الله ولد حاجی جان محمد باشندۀ گریشک 2 محمدولی ولد حاجی میراجان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در نهرسراج ولسوالی گریشک، 3 تن سنگوری در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

1 نعمت الله ولد حاجی جان محمد باشندۀ گریشک

2 محمدولی ولد حاجی میراجان باشندۀ ساروان قلعۀ ولسوالی سنگین

3 محمدولی ولد عبدالحکیم باشندۀ میان جوی ولسوالی نوزاد

افراد مذکور تعهد کرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیربازنخواهند گشت. 

2021/7/15