هلمند : ۳ تن سنگوری در لشکرگاه کشته و زخمی شدند و یک موتر زرهی منهدم گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۲ و نیم بجه، در منطقۀ سره گودر شهر لشکرگاه، یک تن اربکی سنگوری در برج پوستۀ خود مورد اصابت سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته است . در همین حال شام روز گذشته حوالی ساعت ۷ بحه، یک تن سنگوری دیگر در منطقۀ […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۱۲ و نیم بجه، در منطقۀ سره گودر شهر لشکرگاه، یک تن اربکی سنگوری در برج پوستۀ خود مورد اصابت سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته است .

در همین حال شام روز گذشته حوالی ساعت ۷ بحه، یک تن سنگوری دیگر در منطقۀ سرکار ویالۀ این شهر مورد اصابت سلاح لیزری مجاهدین قرار گرفته است.
در یک واقعۀ دیگر شام روز گذشته حوالی ساعت ۸ بجه، در منطقۀ سرکار نزدیک پوستۀ زابر، یک تن اربکی سنگوری در برج پوستۀ خود مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته است .

پس از این واقعه، یک موتر زرهی دشمن در ساحه هدف انفجار ماین قرار گرفت و بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴