هلمند : ۳ تن از اجیران در واشیر کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ دیزنو ولسوالی واشیر، گزمۀ پیادۀ دشمن اجر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است . در این عملیات ۳ تن از اجیران کشته و زخم یشدند و یک پیکای امریکایی از دشمن بغنیمت مجاهدین در آمد . ۲۰۱۶/۸/۳۰

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۹ بجه، در منطقۀ دیزنو ولسوالی واشیر، گزمۀ پیادۀ دشمن اجر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است .

در این عملیات ۳ تن از اجیران کشته و زخم یشدند و یک پیکای امریکایی از دشمن بغنیمت مجاهدین در آمد .

۲۰۱۶/۸/۳۰