هلمند : ۳ تن اربکی سنگوری در لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذته در منطقۀ سرکارویالۀ شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ ملیشه های اربکی سنگوری هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است . در همین حال دیشب در منطقۀ مذکور، یک پوستۀ ملیشه های اربکی سنگوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که صبح روز گذته در منطقۀ سرکارویالۀ شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ ملیشه های اربکی سنگوری هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته و جابجا کشته شده است .
در همین حال دیشب در منطقۀ مذکور، یک پوستۀ ملیشه های اربکی سنگوری مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است که در آن ۲ تن اربکی مورد اصابت سلاح های لیزری مجاهدین قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲