هلمند : 3 تن اربکی در مارجه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی مارجه، 3 تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمسیون جلب و جذب امارت اسلامی از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  ۱ روزي محمد ولد لعل محمد ۲ وحیدالله ولد عبدالکبیر ۳ رحیم الله […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی مارجه، 3 تن اربکی در نتیجۀ تلاش های کمسیون جلب و جذب امارت اسلامی از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱ روزي محمد ولد لعل محمد ۲ وحیدالله ولد عبدالکبیر ۳ رحیم الله ولد خدای رحیم

2021/7/5