هلمند : 3 تن اربکی در مارجه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول هفته گذشته در ولسوالی مارجهف 3 تن اربکی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :  ۱ عبدالله خان ولد امیر خان  ۲ رناگل ولد غلام دستگیر  ۳ روزي خان ولد عبدالحمید 2021/5/9

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول هفته گذشته در ولسوالی مارجهف 3 تن اربکی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱ عبدالله خان ولد امیر خان

 ۲ رناگل ولد غلام دستگیر

 ۳ روزي خان ولد عبدالحمید

2021/5/9