هلمند : 3 تن اختطافگر مهم در گریشک بازداشت شدند و یک مرد و 2 زن از چنگال شان نجات داده شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ سمینار ولسوالی گریشک، مجاهدین امارت اسلامی 3 تن اختطافگر ( محمدولی ولد موسی پهلوان، میرویس ولد محمدولی باشندۀ اصلی موسی قلعه و محب الله عرف کاکو باشندۀ ولایت ارزگان ) از سوی مجاهدین بازداشت شدند و یک مرد و 2 زن از باشندگان ولایت […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ سمینار ولسوالی گریشک، مجاهدین امارت اسلامی 3 تن اختطافگر ( محمدولی ولد موسی پهلوان، میرویس ولد محمدولی باشندۀ اصلی موسی قلعه و محب الله عرف کاکو باشندۀ ولایت ارزگان ) از سوی مجاهدین بازداشت شدند و یک مرد و 2 زن از باشندگان ولایت دایکندی که توسط آنان اختطاف شده بودند بحمدالله نجات د اده شدند .

اختطافگران از خانواده های افراد مذکور 31 لک افغانی در بدل آزادی شان مطالبه می کردند .

این در حالی است که چندی پیش محمدولی 2 تن را اختطاف کرده بود که در بدل رهایی شان پول در لشکرگاه به موسی پهلوان تسلیم داده شده بود .

قضیه نامبرده به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

2021/4/29