هلمند : 27 تن پولیس و عسکر  در ناوه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول دو روز گذشته در مربوطات ولسوالی ناوه، 27 تن از افراد پولیس، اردوی اجیر و کارمندان اداری رژیم اجیر، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در طول دو روز گذشته در مربوطات ولسوالی ناوه، 27 تن از افراد پولیس، اردوی اجیر و کارمندان اداری رژیم اجیر، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

 ۱ فریداحمد ولد درویزه ۲ صدام ولد ساف خان ۳ روزي ولد عبدالغني ۴ حکمت الله ولد عبدالظاهر ۵ روزي خان ولد انارگل ۶ رازمحمد ولد انارگل ۷ اغاولي ولد عبدالاحد ۸ محمدزمان ولد عبدالقیوم ۹ رحمت الله ولد حمیدالله ۱۰ عبدالصمد ولد سردارمحمد ۱۱ عضامحمد ولد شاه محمد ۱۲ اغامحمد ولد صالح محمد ۱۳ وکیل احمد ولد حضرت محمد ۱۴ عالمدخان ولد صدو ۱۵ فضلي ولد حاجي محمدعمر ۱۶ علوگل ولد لالی ۱۷ محمدداود ولد عبدالعلي ۱۸ عیدالغني ولد عبدالباري ۱۹ عبدالحلیم ولد عصمت الله ۲۰ روزي محمد ولد عبدالخالق ۲۱ محمدخان ولد خان اغا ۲۲ محمود ولد خداینور۲۳ بریدمن سردارمحمد ولد حمدالله ۲۴ لعل محمد ولد امیرمحمد ۲۵ عبدالهادي ولد شرنگ ۲۶ عبدالله ولد اغاګل ۲۷ محمدولي ولد عبدالهادي.

افراد مذکور که از باشندگان مناطق مختلف ولسوالی ناوه می باشند، در لشکرگاه، مارجه، پکتیا، نهرسراج، قلعه بست، بولان و  خود ولسوالی ناوه برای دشمن خدمت می کردند که اکنون تعهد سپرده اند که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهند گشت.

2021/8/1