هلمند : ۲۵ تن ازاجیران بشمول ۲ قومندان درسنگین کشته وزخمی شدند

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت ۹ بجه دیشب ، قوایی عملیاتی دشمن درمنطقه شکرشیلی ازمربوطات ولسوالی سنگین مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است . دراین درگیری ۲۵ تن ازاجیران بشمول ۲ قومندان کشته وزخمی شده اند. دراین جنگ یک قبضه راکت ، ۶ پیکا امریکایی ، یک اگایز امریکایی ، ودیگر […]

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت ۹ بجه دیشب ، قوایی عملیاتی دشمن درمنطقه شکرشیلی ازمربوطات ولسوالی سنگین مورد حمله مسلحانه مجاهدین قرار گرفته است .

دراین درگیری ۲۵ تن ازاجیران بشمول ۲ قومندان کشته وزخمی شده اند.

دراین جنگ یک قبضه راکت ، ۶ پیکا امریکایی ، یک اگایز امریکایی ، ودیگر گوناگون مهمات ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

دراین درگیری بمجاهدین بحمد الله هیچ آسیبی نرسیده است .

۲۰۱۶/۴/۸