هلمند : ۲۴ تن از نیروهای دشمن در گرمسیر به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی گرمسیر، ۲۴ تن عسکر، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم اجیر، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. افراد مذکور با خود یک قبضه راکت نیز به مجاهدین سپرده اند. به افراد مذکور از سوی کمیسیون جلب و جذب، کارت […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی گرمسیر، ۲۴ تن عسکر، پولیس، سنگوری و دیگر کارمندان رژیم اجیر، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

افراد مذکور با خود یک قبضه راکت نیز به مجاهدین سپرده اند.

به افراد مذکور از سوی کمیسیون جلب و جذب، کارت های امن داده شده است .

۲۰۲۱/۸/۵