هلمند : ۲ پولیس بهمراه سلاح و مهمات بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۶ بجه ، در منطقۀ مالگیر از مربوطات باباجی دو تن پولیس پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند . افراد مذکور هریک الله نور ولد میرولی بهمراه یک میل کلاشنکوف، و گرانی ولد عبدالظاهر بهمراه یک میل کلاشنکوف و […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته حوالی ساعت ۶ بجه ، در منطقۀ مالگیر از مربوطات باباجی دو تن پولیس پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

افراد مذکور هریک الله نور ولد میرولی بهمراه یک میل کلاشنکوف، و گرانی ولد عبدالظاهر بهمراه یک میل کلاشنکوف و یک پایه هاوان چریکی بمجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند .

۲۰۱۶/۴/۲