هلمند : ۲ موتر زرهی دشمن در گریشک منهدم گردید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی گریشک ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار سنگین ماین قرار گرفته است . در همین حال یک موتر زرهی دیگر دشمن حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در دشت تمبی حیدرآباد هدف انفجار مشابه ماین قرار گرفت […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۲ ظهر، در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی گریشک ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار سنگین ماین قرار گرفته است .

در همین حال یک موتر زرهی دیگر دشمن حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در دشت تمبی حیدرآباد هدف انفجار مشابه ماین قرار گرفت .

در این انفجارها هردو موتر بطور کامل تخریب گردید و به سرنشینان آنها نیز تلفات وارد شد .

۲۰۱۶/۴/۱