هلمند : ۲ موتر زرهی دشمن در گریشک انفجار داه شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ و نیم، در منطقۀ کمپرک ولسوالی گریشک، ۲ موتر زرهی دشمن اجیر یکی بعد دیگر هدف انفجار ماین های زمینی قرار گرفته است . در این انفجارها هردو موتر بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند . ۲۰۱۶/۹/۱

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۸ و نیم، در منطقۀ کمپرک ولسوالی گریشک، ۲ موتر زرهی دشمن اجیر یکی بعد دیگر هدف انفجار ماین های زمینی قرار گرفته است .

در این انفجارها هردو موتر بطور کامل تخریب گردید و سرنشینان آن نیز کشته و زخمی شدند .

۲۰۱۶/۹/۱