هلمند : 2 موتر زرهی دشمن در لشکرگاه منفجر گردید و یک عسکر بقتل رسید

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ کمپنی از مربوطات حوزۀ هشتم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ پولیس مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است. پس از این واقعه نیروهای دشمن بسوی ساحه در حرکت بودند که 2 عراده موتر زرهی شان […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ کمپنی از مربوطات حوزۀ هشتم شهر لشکرگاه، یک تن پهره دار پوستۀ پولیس مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و جابجا کشته شده است.

پس از این واقعه نیروهای دشمن بسوی ساحه در حرکت بودند که 2 عراده موتر زرهی شان مورد هدف ماین های زمینی قرار گرفته و تخریب شده است و سرنشینان هردو موتر نیز کشته و زخمی شده اند.

پس از این واقعه طیاره های دشمن ساحه را هدف بمباردمان قرار داده است که در اثر آن یک تن از مجاهدین مجروح گردیده است .

2021/5/21