هلمند : ۲ موتر اکمالاتی دشمن در شهر لشکرگاه به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات باباجی شهر لشکرگاه، میان ولسوالی گریشک و میدان هوایی شوراب، دو موتراکمالاتی مازدای قرار دادی های دشمن بهمراه ۲ موتروان ( غلام سرور ولد خدایداد و شائسته گل ولد عبدالله باشندگان گریشک ) از سوی مجاهدین توقیف گردیده است. ۲۰۲۱/۳/۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات باباجی شهر لشکرگاه، میان ولسوالی گریشک و میدان هوایی شوراب، دو موتراکمالاتی مازدای قرار دادی های دشمن بهمراه ۲ موتروان ( غلام سرور ولد خدایداد و شائسته گل ولد عبدالله باشندگان گریشک ) از سوی مجاهدین توقیف گردیده است.

۲۰۲۱/۳/۶