هلمند : ۲ عسکر در گریشک توسط دراگانوف کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی گریشک ، ۲ عسکر اجیر در مقابل پوستۀ امنیتی شان هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و هردو جابجا کشته شدند . ۲۰۱۶/۵/۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی گریشک ، ۲ عسکر اجیر در مقابل پوستۀ امنیتی شان هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و هردو جابجا کشته شدند .

۲۰۱۶/۵/۶