هلمند : 2 تن پولیس در گریشک مورد اصابت دراگانوف قرار گرفتند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته ساعت 8 بجه، در منطقۀ ده آدم خان ولسوالی گریشک، دو تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. 2021/5/9

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته ساعت 8 بجه، در منطقۀ ده آدم خان ولسوالی گریشک، دو تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت دراگانوف قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.

2021/5/9