هلمند : ۲ تن پولیس  در گریشک به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گریشک، ۲ تن پولیس ( نورعلی ولد محمدقاسم باشندۀ شوره کی و نبی الله ولد عبدالحمید باشندۀ ده آدم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب  و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گریشک، ۲ تن پولیس ( نورعلی ولد محمدقاسم باشندۀ شوره کی و نبی الله ولد عبدالحمید باشندۀ ده آدم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب  و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۳/۵