هلمند : 2 تن پولیس در گریشک به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی گریشک نزدیک منطقۀ پمپ حاجی عبدالقیوم میان گریشک  شوراب دو تن عسکر ( احسان الله ولد سیدگل باشندۀ واشیر و عبدالحمید ولد عبدالاحد باشندۀ نادعلی ) از پوستۀ در تحت محاصرۀ شان به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور با خود […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی گریشک نزدیک منطقۀ پمپ حاجی عبدالقیوم میان گریشک  شوراب دو تن عسکر ( احسان الله ولد سیدگل باشندۀ واشیر و عبدالحمید ولد عبدالاحد باشندۀ نادعلی ) از پوستۀ در تحت محاصرۀ شان به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور با خود یک میل کلاشنکوف و یک پایه هاوان چریکی به مجاهدین تسلیم نموده اند.

2021/5/21