هلمند : ۲ تن پولیس در کجکی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که هفتۀ گذشته در مربوطات ولسوالی کجکی، ۲ تن پولیس ( احمد ولد حاجی کریم جان آغا و اسدالله ولد حاجی عبدالأحد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که هفتۀ گذشته در مربوطات ولسوالی کجکی، ۲ تن پولیس ( احمد ولد حاجی کریم جان آغا و اسدالله ولد حاجی عبدالأحد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۶/۱۱