هلمند : 2 تن پولیس در نهرسراج به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، دو تن پولیس ۱ عنایت الله  ولد عبدالرحیم باشندۀ منطقۀ صافیان شهر لشکرگاه ۲ عبدالجبار  ولد عبدالستار باشندۀ ده آدم خان گریشک   در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. 2021/5/9

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات نهرسراج ولسوالی گریشک، دو تن پولیس

۱ عنایت الله  ولد عبدالرحیم باشندۀ منطقۀ صافیان شهر لشکرگاه

۲ عبدالجبار  ولد عبدالستار باشندۀ ده آدم خان گریشک  

در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

2021/5/9