هلمند : 2 تن پولیس در نادعلی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، دو تن پولیس ( سردارولی ولد حاجی محمد باشندۀ تورجان چهارراهی و سردارولی ولد حاجی اللهداد باشندۀ قریه اچکزی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/5/12

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، دو تن پولیس ( سردارولی ولد حاجی محمد باشندۀ تورجان چهارراهی و سردارولی ولد حاجی اللهداد باشندۀ قریه اچکزی ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/5/12