هلمند : 2 تن پولیس در نادعلی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، دو تن پولیس ( جمال ولد محمدعثمان و عبدالظاهر ولد احمدشاه باشندۀ چاه میرزا ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. 2021/7/24

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی، دو تن پولیس ( جمال ولد محمدعثمان و عبدالظاهر ولد احمدشاه باشندۀ چاه میرزا ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

2021/7/24