هلمند : 2 تن پولیس در لشکرگاه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات شهر لشکرگاه دو تن پولیس ( حبیب الرحمن ولد عبدالرحیم و احترمحمد ولد عبدالباقی باشندگان باباجی ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. 2020/11/22

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات شهر لشکرگاه دو تن پولیس ( حبیب الرحمن ولد عبدالرحیم و احترمحمد ولد عبدالباقی باشندگان باباجی ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.
2020/11/22