هلمند : ۲ تن پولیس در باباجی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دو تن پولیس ( اختر محمد و محمد آغا فرزندان جهان گل ) باشندگان منطقۀ عبدالمالک چهارراجی ولسوالی مارجه، پس از درک حقایق در باباجی به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. هردو برادر مذکور با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دو تن پولیس ( اختر محمد و محمد آغا فرزندان جهان گل ) باشندگان منطقۀ عبدالمالک چهارراجی ولسوالی مارجه، پس از درک حقایق در باباجی به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

هردو برادر مذکور با خود یک میل کلاشنکوف نیز به مجاهدین سپرده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴