هلمند : 2 تن قومندان و 2 تن پولیس با سلاح و موتران شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته قومندان سابق گرمسیر ( حاجی توریالی ) و قومندان محمدنبی و دو تن پولیس پس از محاصرۀ لشکرگاه از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور با خود 2 عراده موتر و 4 میل سلاح نیز به مجاهدین رسانده اند. 2021/8/3

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته قومندان سابق گرمسیر ( حاجی توریالی ) و قومندان محمدنبی و دو تن پولیس پس از محاصرۀ لشکرگاه از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور با خود 2 عراده موتر و 4 میل سلاح نیز به مجاهدین رسانده اند.

2021/8/3