هلمند : ۲ تن قومندان و ۲ تن پولیس با سلاح و موتران شان به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته قومندان سابق گرمسیر ( حاجی توریالی ) و قومندان محمدنبی و دو تن پولیس پس از محاصرۀ لشکرگاه از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. افراد مذکور با خود ۲ عراده موتر و ۴ میل سلاح نیز به مجاهدین رسانده اند. ۲۰۲۱/۸/۳

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته قومندان سابق گرمسیر ( حاجی توریالی ) و قومندان محمدنبی و دو تن پولیس پس از محاصرۀ لشکرگاه از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

افراد مذکور با خود ۲ عراده موتر و ۴ میل سلاح نیز به مجاهدین رسانده اند.

۲۰۲۱/۸/۳