هلمند : 2 تن عسکر مسلح در گریشک به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ پمپ حاجی عبدالقیوم میان گریشک و شوراب، دو تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. عساکر مذکور با خود 2 میل کلاشنکوف، 2 پایه نارنجک انداز و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند. اسامی عساکر مذکور […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ پمپ حاجی عبدالقیوم میان گریشک و شوراب، دو تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

عساکر مذکور با خود 2 میل کلاشنکوف، 2 پایه نارنجک انداز و مقداری مهمات به مجاهدین سپرده اند.

اسامی عساکر مذکور عبارت است از : عبدالله ولد عبدالشکور باشندۀ ولسوالی ابشاد ولایت پنجشیر و وحیدالله ولد نورالله باشندۀ ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا

2021/5/9