هلمند : 2 تن عسکر در مارجه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته ساعت 12 بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، دو تن پهره دا رپوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند. 2021/5/9

از ولایت هلمند خبر رسیده است که شب گذشته ساعت 12 بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، دو تن پهره دا رپوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرار گرفته و کشته و زخمی شده اند.

2021/5/9