هلمند : 2 تن عسکر در مارجه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، دو تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرارگرفته و کشته و زخمی شده اند. 2021/5/19

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ کیمپ ولسوالی مارجه، دو تن پهره دار پوستۀ دشمن مورد اصابت سلاح لیزری قرارگرفته و کشته و زخمی شده اند.

2021/5/19