هلمند : ۲ تن عسکر در سنگین زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته و امروز ظهر در منطقۀ ترمی ماندۀ ولسوالی سنگین، دو تن عسکر پیاده دشمن در اثر انفجار ماین های مجاهدین زخمی شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۹

از ولایت هلمند خبر رسیده است که عصر روز گذشته و امروز ظهر در منطقۀ ترمی ماندۀ ولسوالی سنگین، دو تن عسکر پیاده دشمن در اثر انفجار ماین های مجاهدین زخمی شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۹