هلمند : ۲ تن عسکر با ۲ میل سلاح در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی سنگین، در روز اول عید، دو تن عسکر ( حذیفه ولد حبیب الله باشندۀ ولایت بدخشان و اسدالله ولد حبیب الله باشندۀ ولایت غور ) که در داخل لیواء در تحت محاصره وظیفه اجرا می کردند، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. افراد […]

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی سنگین، در روز اول عید، دو تن عسکر ( حذیفه ولد حبیب الله باشندۀ ولایت بدخشان و اسدالله ولد حبیب الله باشندۀ ولایت غور ) که در داخل لیواء در تحت محاصره وظیفه اجرا می کردند، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.

افراد نامبرده با خود یک قبضه راکت و یک میل کارمولی به مجاهدین سپرده اند.

مجاهدین از افراد مذکور به گرمی استقبال نموده اند.

۲۰۲۱/۷/۲۲