هلمند : ۲ تن عسکر با سلاح و مهمات در سنگین به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ ترمی ماندۀ ولسوالی سنگین، دو تن عسکر مسلح ( محمداکرم ولد محمدسلیمان باشندۀ ولایت غزنری و خدایداد ولد گلاجان باشندۀ جلال آباد ) پس از درک وضعیت بهمراه یک میل پیکا و یک میل کارمولی به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۶

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ ترمی ماندۀ ولسوالی سنگین، دو تن عسکر مسلح ( محمداکرم ولد محمدسلیمان باشندۀ ولایت غزنری و خدایداد ولد گلاجان باشندۀ جلال آباد ) پس از درک وضعیت بهمراه یک میل پیکا و یک میل کارمولی به مجاهدین پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۶