هلمند : ۲ تن از افراد دشمن در نادعلی به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی یک تن پولیس ( عبدالخالق ولد داودشاه ) و یک تن عسکر ( سلطان محمد ولد حیات خان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت  اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۴

از ولایت هلمند خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی نادعلی یک تن پولیس ( عبدالخالق ولد داودشاه ) و یک تن عسکر ( سلطان محمد ولد حیات خان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت  اسلامی پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴