هلمند : ۲ تن از اجیران در گریشک کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که پری روز حوالی ساعت ۸ صبح ، در منطقۀ سیدان ولسوالی گریشک ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن دو عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگرزخمی شد . ۲۰۱۶/۵/۸

از ولایت هلمند خبر رسیده است که پری روز حوالی ساعت ۸ صبح ، در منطقۀ سیدان ولسوالی گریشک ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در اثر آن دو عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگرزخمی شد .

۲۰۱۶/۵/۸