هلمند : ۲ تن از اجیران در واشیر کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ توت شاه ولسوالی واشیر ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار ۲ عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگر بشدت زخمی شد . ۲۰۱۶/۴/۱۸

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۷ صبح ، در منطقۀ توت شاه ولسوالی واشیر ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار ۲ عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگر بشدت زخمی شد .

۲۰۱۶/۴/۱۸