هلمند : ۲ تن  از اجیران در لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۸:۳۰ بجه، در منطقۀ مخترقلعه از مربوطات خشک آبۀ شهرلشکرگاه، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات برج های پوستۀ دشمن تخریب گردیده است و ۲ تن از اجیران نیز کشته و زخمی شده اند. ۲۰۲۱/۶/۴

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۸:۳۰ بجه، در منطقۀ مخترقلعه از مربوطات خشک آبۀ شهرلشکرگاه، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات برج های پوستۀ دشمن تخریب گردیده است و ۲ تن از اجیران نیز کشته و زخمی شده اند.

۲۰۲۱/۶/۴