هلمند : 2 تن  از اجیران در لشکرگاه کشته و زخمی شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 8:30 بجه، در منطقۀ مخترقلعه از مربوطات خشک آبۀ شهرلشکرگاه، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات برج های پوستۀ دشمن تخریب گردیده است و 2 تن از اجیران نیز کشته و زخمی شده اند. 2021/6/4

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت 8:30 بجه، در منطقۀ مخترقلعه از مربوطات خشک آبۀ شهرلشکرگاه، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات برج های پوستۀ دشمن تخریب گردیده است و 2 تن از اجیران نیز کشته و زخمی شده اند.

2021/6/4