هلمند : ۲ تن از اجیران در شهر لشکرگاه کشته شدند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب هنگام نماز خفتن ، در منطقۀ مامور آپی شهر لشکرگاه ، ۲ تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هردو جابجا کشته شده اند . ۲۰۱۶/۴/۲۸  

از ولایت هلمند خبر رسیده است که دیشب هنگام نماز خفتن ، در منطقۀ مامور آپی شهر لشکرگاه ، ۲ تن پولیس اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته و هردو جابجا کشته شده اند .

۲۰۱۶/۴/۲۸