هلمند : ۲ تن از اجیران در باباجی کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۹ صبح ، در منطقۀ بایزو از مربوطات شهر لشکرگاه ، گزمۀ پولیس اجیر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است . در این عملیات ۲ تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگر مجروح شد . ۲۰۱۶/۵/۴

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۹ صبح ، در منطقۀ بایزو از مربوطات شهر لشکرگاه ، گزمۀ پولیس اجیر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده است .

در این عملیات ۲ تن پولیس اجیر جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگر مجروح شد .

۲۰۱۶/۵/۴