هلمند : ۲ تن اربکی در موسی قلعه به مجاهدین پیوستند

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی سنگین، دو تن اربکی ( حضرت محمد ولد محمدداود وحبیب الله ولد عبدالجلیل ) باشندگان مناطق شباروز و شاه ریگی، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت هلمند خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی سنگین، دو تن اربکی ( حضرت محمد ولد محمدداود وحبیب الله ولد عبدالجلیل ) باشندگان مناطق شباروز و شاه ریگی، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

۲۰۲۱/۶/۱۱